آرشیو قیمت آهن آلات تیر1396

 

آرشیو قیمت مورخ تیر 1396

ورق گالوانیزه

جمعه

پنح شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یک شنبه

شنبه

2

1

 

 

 

 

31

9

8

7

6

5

4

3

16

15

14

13

12

11

10

23

22

21

20

19

18

17

30

29

28

27

26

25

24

ورق سیاه

جمعه

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یک شنبه

شنبه

2

1

 

 

 

 

31

9

8

7

6

5

4

3

16

15

14

13

12

11

10

23

22

21

20

19

18

17

30

29

28

27

26

25

24

قوطی پروفیل

جمعه

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه  

یک شنبه

شنبه

2

1

 

 

 

 

31

9

8

7

6

5

4

3

16

15

14

13

12

11

10

23

22

21

20

19

18

17

30

29

28

27

26

25

24

نبشی

جمعه

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یک شنبه

شنبه

2

1

 

 

 

 

31

9

8

7

6

5

4

3

16

15

14

13

12

11

10

23

22

21

20

19

18

17

30

29

28

27

26

25

24

ناودانی

جمعه

 پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یک شنبه

شنبه

2

1

 

 

 

 

31

9

8

7

6

5

4

3

16

15

14

13

12

11

10

23

22

21

20

19

18

17

30

29

28

27

26

25

24

تیرآهن

جمعه

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یک شنبه

شنبه

2

1

 

 

 

 

31

9

8

7

6

5

4

3

16

15

14

13

12

11

10

23

22

21

20

19

18

17

30

29

28

27

26

25

24

میلگرد

جمعه

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یک شنبه

شنبه

2

1

 

 

 

 

31

9

8

7

6

5

4

3

16

15

14

13

12

11

10

23

22

21

20

19

18

17

30

29

28

27

26

25

24

تسمه

جمعه

ینج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یک شنبه

شنبه

2

1

 

 

 

 

31

9

8

7

6

5

4

3

16

15

14

13

12

11

10

23

22

21

20

19

18

17

30

29

28

27

26

25

24

پلیت/ صفحه ستون

جمعه

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یک شنبه

شنبه

2

1

 

 

 

 

31

9

8

7

6

5

4

3

16

15

14

13

12

11

10

23

22

21

20

19

18

17

30

29

28

27

26

25

24

تماس با ما

 • icon
  آدرس :بازارآهن تهران(شادآباد)، بلوار 45متری بهار شمالی،مرکز تجاری پارس فلز،بلوکE،پلاک12
 • icon
  تلفن ۱ : 02166306162 
  تلفن ۲ : 02166246019
 • icon
  موبایل : ۰9128460162
  تلگرام: ۰9128460162