قیمت نفت‌خام سنگین ایران بیش از 14 دلار افزایش یافت

قیمت نفت‌خام سنگین ایران در هفته منتهی به سوم ژانویه 2020 نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از 14 دلار افزایش یافت.

قیمت نفت‌خام سنگین ایران در هفته منتهی به سوم ژانویه، 65 دلار و 82 سنت ثبت شده است.

قیمت نفت